Solitt Beheer, uw syndicus

Uw gebouw beheren zonder kopzorgen? Doe dan een beroep op Solitt Beheer als uw syndicus. Wij beheren tot in de puntjes alle gemeenschappelijke delen van uw residentie - zowel technisch, administratief als financieel. Bovendien kan u steeds inloggen via onze gespecialiseerde syndicusbeheersoftware. U vindt er alle documenten, nieuwsbrieven en verslagen.

Ons takenpakket als syndicus bestaat uit:
 

1. Technisch beheer

Solitt Beheer:

 • coƶrdineert het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw (poetsbeurten, controle van de liftinstallatie, enzovoort);
 • informeert de Algemene Vergadering wanneer belangrijke herstellingen nodig zijn;
 • zorgt dat de Algemene Vergadering bij herstellingen een weloverwogen beslissing kan nemen (bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van prijsoffertes);
 • volgt de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering op;
 • is bevoegd om dringende herstellingen te laten uitvoeren (bijvoorbeeld na een storm, brand of overstroming).
   

2. Administratief beheer

Solitt Beheer:

 • verzorgt het administratieve beheer van de mede-eigendom;
 • roept de Algemene Vergadering samen, woont deze bij, schrijft hierover een verslag en bezorgt dit binnen een redelijke termijn aan alle mede-eigenaars;
 • sluit - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - contracten af met leveranciers (onderhoud, verzekering, nutsvoorzieningen, ...), vraagt prijsoffertes, enzovoort;
 • bewaart alle documenten van de mede-eigendom (uittreksels, basisakte, plannen, verslagen, enzovoort);
 • roept bij belangrijke gebeurtenissen (zware schade, onverwachte hoge kosten, rechtszaken, enzovoort) een Bijzondere Algemene Vergadering samen.
   

3. Financieel beheer

Solitt Beheer:

 • voert de boekhouding van de mede-eigendom;
 • zorgt voor stipte betaling van de leveranciers;
 • stelt een kosten-begroting op voor het volgende boekjaar en vraagt - na goedkeuring van de Algemene Vergadering - voorschotten/provisies op bij de mede-eigenaars;
 • stelt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven op en bezorgt dit aan alle mede-eigenaars;
 • beheert het reservefonds (= fonds dat onvoorziene zware kosten moet helpen opvangen).
   

4. Vertegenwoordiging

Solitt Beheer:

 • treedt in rechte op als vertegenwoordiger van de mede-eigendom, bijvoorbeeld bij rechtsvorderingen tegen aannemers, voor de invordering van niet-betaalde voorschotten/provisies, bij aansprakelijkheidsvorderingen tegen derden die schade hebben veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen, enzovoort.
   

5. U volgt alles online

Onze gespecialiseerde syndicusbeheersoftware voorziet een koppeling naar een website waar alle mede-eigenaars veilig kunnen inloggen en waar zij alle soorten van documenten digitaal terug vinden en kunnen downloaden. Ook worden hier nieuwsberichten gepubliceerd zodat mede-eigenaars snel online op de hoogte zijn van diverse mededelingen. Daarnaast is er ook een specifieke berichtgeving naar de aangestelde rekencommissaris.
 


 

6. Alle wettelijke garanties

Toezichthoudende autoriteit:
BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars)
Luxemburgstraat 16 B
1000 Brussel
www.BIV.be

Lid van de Unie van Syndici (UVS):
- Autonome beroepsvereniging / VZW
- Officieel erkend als Nationale Beroepsvereniging door de Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
- Vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's
www.uvsyndici.be

Vastgoedmakelaar-syndicus (Belgiƫ): Tom Dillen BIV 510.389
Ondernemingsnummer: BE 0559.853.415

 
Dankzij onze excellente reputatie beheren wij al meer dan 230 gebouwen in uw regio. Ook uw gebouw laten beheren zonder kopzorgen ? Neem dan contact op via info@solittbeheer.be voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Alle info via info@solittbeheer.be

Ons kantoor